Duurzaamheid

Sustainable Development Goals

Enprove zet zich actief in om bij te dragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zowel bij het ondersteunen van onze klanten om hun energiedoelstellingen te halen als intern.

SDG 4 – KWALITEITSONDERWIJS

Enprove heeft een uitgebreide opleidingskalender en organiseert en begeleidt energienetwerken om ervaringen uit te wisselen en energiemanagers samen te brengen. We organiseren ook opleidingen op maat van een bedrijf.

Enprove wordt regelmatig gevraagd als gastspreker en maakt deel uit van de cursus energie-efficiëntie in de industrie aan de UGent. We vinden het zeer belangrijk om onze kennis en ervaring rond energie-efficiëntie, energiebeheer en energiemonitoring te delen en te verspreiden.

SDG 5 – GENDERGELIJKHEID

Enprove handelt naar gelijke kansen voor m/v/x en stimuleert de deelname van meisjes in STEM studierichtingen.

SDG 7 – BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

We analyseren en adviseren voor onze klanten de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking on site (zoals zonnepanelen en WKK).Voor het energieverbruik van ons kantoor kopen we 100% lokale groene stroom aan.

SDG 12 – VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Enprove moedigt duurzame consumptiepatronen op de werkvloer aan. We beperken zoveel mogelijk ons plasticgebruik en gebruiken milieuvriendelijke onderhoudsproducten.

SDG 13 – KLIMAATACTIE

Als adviesbureau adviseert, begeleidt en helpt Enprove haar klanten om hun energieverbruik en CO2-uitstoot onder controle te houden, om energiebesparingen te realiseren en om hun energie en CO2 doelstellingen te halen. Onze gedreven energiespecialisten doen dit door ondersteuning te bieden zowel op technisch als op projectmatig vlak en door het gebruik van onze energiemonitoringsoftware. Op die manier dragen we bij tot het realiseren van energie- en CO2 besparingen zowel bij onze industriële als tertiaire klanten.

Enprove spoort haar medewerkers aan tot het gebruik van de fiets en openbaar vervoer.