Krijg je nog alles goed gekoeld?

Met de voorbije en komende warme dagen draaien de koelinstallaties overal op volle toeren. Een koelinstallatie in topconditie is dus een absolute must is. Een onverwachte uitval van de koelinstallatie kan leiden tot productieverlies, stilstand of produceren aan een lagere kwaliteit.

Behalve het risico op een onverwachte uitval, kan een koelinstallatie die suboptimaal werkt ook leiden tot hogere herstellingskosten. Zo kan een vervuilde condensor leiden tot een defecte compressor of kan een klein koelmiddellek leiden tot een grote (=dure) hoeveelheid nieuw koelmiddel. Deze lekken zijn bovendien slecht voor het milieu: veel van de gebruikte koelmiddelen hebben een opwarmingspotentieel (broeikasgaseffect) tot 5000 maal het opwarmingspotentieel van CO2.

Er zijn echter mogelijkheden om deze risico’s te beperken door een doorgedreven intelligente monitoring op uw koelinstallatie. Veel voorkomende problemen bij koelinstallaties zijn:

 

  • Koelmiddellekken, vaak aan koppelingen aan de compressor door trillingen, of aan gelaste onderdelen
  • Defecte ventilator (zowel op condensor als verdamper)
  • Defect/slecht functionerend expansieventiel
  • Verstopte filter/droger
  • Defecte olieafscheider
  • Defecte compressor
  • Vervuilde condensor
  • Vervuilde verdamper
  • Verstopte condenswaterafvoer

 

Veel van deze problemen zijn vaak eenvoudig ter plaatse vast te stellen, maar het is echter veel moeilijker om deze problemen op automatische wijze te detecteren. Zo zal bij grote koelinstallaties (vaak met koelgasbuffervat) een beperkt lek pas zeer laat gedetecteerd worden. Dit lek leidt namelijk niet onmiddellijk tot een hoger energieverbruik of een dermate slechte werking. Een slimme monitoring, waarbij tevens parameters zoals oververhitting en onderkoeling berekend worden, in combinatie met een predictiemodel kan bovenstaande problemen wel vroeger detecteren.

Het zijn deze mogelijkheden die de Enelyzer van Enprove heeft en waarmee onverwachte uitvallen en hoge herstellingskosten kunnen voorkomen worden.

Wenst u uw koelinstallatie ten allen tijde op te volgen en vroegtijdig problemen te detecteren ? Neem dan contact op met ons. Bel Simon Paepen op 09/330 50 55 of mail naar simon.paepen@enprove.be 

 

Meer info of tips nodig? Wil je graag dat we samen met jou de mogelijkheden bekijken?   Contacteer ons!

An Beazar – CEO Enprove