Title Image

Tips om het rendement van je persluchtinstallatie te verhogen.

We're quite the bloggers

Tips om het rendement van je persluchtinstallatie te verhogen.

Wanneer we bij klanten op bezoek gaan merken we vaak dat het ontwerp en de uitbating van hun persluchtinstallaties verre van optimaal is. Jammer natuurlijk, want dit heeft een negatieve invloed op hun energieverbruik en de levensduur van hun installatie.

Wist je dat de opwekking en verdeling van perslucht tot 10% vergt van het elektrisch verbruik? En dat je over de volledige levensduur van een persluchtinstallatie ongeveer 15 à 20% van alle kosten kan toekennen aan investeringen, 70 à 80% aan energie en 5 à 10% aan onderhoud? We merken ook vaak dat machines zeer veel energie verliezen als warmte. Dit is dan ook verantwoordelijk voor 60% van de kost van perslucht.
Daarom deze 2 keer 7 tips van Enprove: door rekening te houden met enkele eenvoudige richtlijnen tijdens het ontwerp en de uitbating van persluchtinstallaties kan je het rendement van je persluchtinstallatie meetbaar verbeteren.

7 tips die je kan toepassen bij ontwerp/retrofit:

1) Gebruik zoveel mogelijk elektrisch aangedreven machines/werktuigen.
Een compressor gebruikt ongeveer 15% van zijn elektrische energie om lucht te comprimeren, de andere 85% gaat verloren in warmte. Elektrische werktuigen hebben een energiekost die ongeveer 90% lager ligt.

2) Zorg dat de lucht wordt aangezogen uit een droge, koele en stofvrije omgeving en installeer indien nodig een passend luchtbehandelingssyteem.
Het vermijden van stof en andere deeltjes vermindert de slijtage en de verliezen die hieraan te wijten zijn. Het verlagen van de aanzuigtemperatuur verlaagt de warmteverliezen en de energie nodig voor de compressie. Zo kan bij een verlaging van de aanzuigtemperatuur van 15°C ongeveer 5% elektriciteit bespaard worden.

3) Werk op een zo laag mogelijke persluchtdruk.
Hoe hoger de druk, hoe meer een compressor de lucht moet comprimeren, en hoe meer energie verbruikt wordt. Waar mogelijk kunnen voor lagedrukstoepassingen beter ventilatoren voorzien worden in de plaats van compressoren.

4) Gebruik indien mogelijk zo weinig mogelijk compressoren op vollast om aan de basisvraag te voldoen.
1 grote compressor op vollast zal altijd efficiënter werken dan meerdere kleine compressoren op vollast.

5) Ga na of een frequentieregelaar voor uw bedrijf interessant is.
Een frequentieregelaar zorgt ervoor dat een compressor op lagere toerentallen kan draaien. Dit gaat gepaard met een lager vermogen en verbruik. Deze regeling is alleen maar nuttig wanneer de compressor voor minder dan 80% van zijn capaciteit wordt gebruikt.

6) Gebruik automatisch werkende ventielen.
Bij goed afgeregelde, automatisch werkende ventielen treden altijd minder verliezen op.

7) Ga na of de warmte geproduceerd door de aanwezige compressoren kan gerecupereerd worden in de processen of voor de opwarming van gebouwen.
Voor ieder kWh elektriciteit die de compressor verbruikt, wekt hij ongeveer 0.85 kWh warmte op. Deze warmte kan gebruikt worden in processen of voor de opwarming van gebouwen. Op deze manier moet lokaal minder warmte opgewekt worden met bijvoorbeeld aardgas.

7 tips om toe te passen bij uitbating/onderhoud:

1) Schakel de compressoren uit wanneer mogelijk.
Zo kan een compressor best gedurende langere periodes zonder activiteit (‘s nachts, weekends, vakantieperiodes) uitgeschakeld worden. Want zelfs in nullast blijven compressoren verbruiken!

2) Controleer regelmatig op lekken.
Een persluchtlek vormt een continue vorm van energieverlies. De gecomprimeerde lucht en de energie die ermee gepaard gaat, gaan verloren naar de omgeving. Op tijd controleren op persluchtlekken is dus aan te raden.

3) Sluit niet-gebruikte delen van het persluchtnet af.
Dit gebeurt het best met behulp van automatische kleppen maar kan ook handmatig georganiseerd worden afhankelijk van het persluchtprofiel. Op deze manier kunnen geen verliezen (door bijvoorbeeld lekken) optreden in de niet-gebruikte zones.

4) Onderhoud en vervang vervuilde filters tijdig.
Over iedere filter treed een drukval op. Hoe vervuilder de filters zijn, hoe hoger de drukval is. Indien men de gewenste persluchtdruk wil bereiken moeten de compressoren deze drukvallen dus compenseren. Dit zorgt voor een hoger verbruik bij de compressie. Het tijdig vervangen van de filters beperkt deze drukval.

5) Sensibilisering
Wijs gebruikers op de hoge kosten van perslucht.

6) Monitoring
Een extra hulpmiddel om de energie en onderhoudskosten onder controle te houden is een monitoringsysteem. Een dergelijk systeem meet continu enkele sleutelparameters van de persluchtinstallatie op (het persluchtdebiet, het elektrisch verbruik van de compressoren, etc.) en geeft een realtime indicatie van de efficiëntie van het persluchtsysteem weer. Wanneer deze efficiëntie te laag wordt, moet het systeem gecontroleerd en onderhouden worden. Op deze manier kan het monitoringssysteem tijdig en automatisch een teken geven wanneer het onderhoud uitgevoerd moet worden. Andere gemonitorde parameters zoals temperatuur en druk geven dan weer een indicatie van het type onderhoud dat nodig is. Dezelfde metingen schetsen ook een duidelijker beeld van de persluchtprofiel en de regeling van de compressoren. Deze informatie kan dan weer gebruikt worden bij de optimalisatie, aanpassing of uitbreiding van de persluchtinstallatie.

7) Kom naar de Perslucht Benchmarking Day.
Op 24 maart organiseren wij bij Enprove de Perslucht Benchmarking Day. Ons team van specialisten bekijkt jouw luchtcompressor en beoordeelt hoe efficiënt en effectief de installatie is. Krijg beter inzicht in het verbruik en rendement van jouw machine en ontvang nuttige tips om het verbruik te optimaliseren en hoe je kan besparen. Heb je interesse in dit event of wil je meer weten? Hier kan je terecht voor al je vragen: https://enprove.be/2016/12/08/benchmarking-day-perslucht/

Veel succes met het verbeteren van je rendement! Mocht je hierover opmerkingen hebben, graag ons advies inroepen of gewoon even van mening willen wisselen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Tags: