5 redenen om een EMS te installeren

Onderwerpen als energiebesparingenergiemanagement en energie-efficientieverbetering nemen stilaan een belangrijke rol in het (duurzame) beleid van een organisatie. Ook vanuit de wetgeving worden steeds strengere normen inzake energiemanagement geïntroduceerd. Voor meer inzicht en het structureel beheren van uw energiestromen is daarom een goed en eenvoudig te bedienen Energie Management Systeem (EMS) onontbeerlijk geworden. 

Wat is een EMS?

EMS staat voor Energie Management Systeem. Met een Energie Management Systeem, zoals bijvoorbeeld Enalyzer, kan uw bedrijf zijn energieverbruik en kosten op een duidelijke en overzichtelijke manier in kaart brengen.  Maar het gaat over meer dan dat: met een EMS detecteert u ook gemakkelijk de mogelijkheden om energie en kosten te besparen op lange termijn, conform de Belgische wetgeving.  Zo zorgen energiebeheersystemen direct voor een betere concurrentiepositie.

Weet u hoeveel energie uw bedrijf verbruikt? Weet u wanneer uw bedrijf veel energie verbruikt?

Een Energie Management Systeem of EMS kan je een waaier aan mogelijkheden en voordelen bieden. Afhankelijk van de grootte en energiematuriteit van je bedrijf, kan het een andere invulling krijgen. De voordelen die hieronder worden opgesomd, zijn zowel geldig voor bedrijven die starten met opvolging, zonder een automatische software, als voor bedrijven die volledig geëquipeerd zijn met een Energie Management Software.

 

De aanleidingen om over te gaan naar een geautomatiseerde EMS zijn doorgaans:

  • Het kost veel tijd om meterstanden te noteren en er sluipen fouten in de waarden.
  • De meetresolutie is te klein. Met het noteren van wekelijkse meterstanden ontdek je minder besparingsopportuniteiten dan wanneer er om het kwartier een waarde wordt geregistreerd.
  • Je noteert wel meterstanden van water, gas en elektriciteit, maar om efficiënte KPI’s op te volgen en snel mogelijke besparingen te detecteren is het essentieel om ook temperatuur, druk, debiet, … te registreren.

 

5 belangrijke redenen?

Een goede EMS biedt heel wat voordelen maar wat zijn nu de 5 belangrijkste redenen om te starten met energiemonitoring en -opvolging?

Lees hier het volledige artikel >>