Energieaudit grote ondernemingen: check deadline voor actualisatie!

De energieaudit grote ondernemingen moet 4-jaarlijks geactualiseerd worden. De vorige deadline was 1 december 2015. Intussen zijn we 4 jaar verder en moet u stappen ondernemen voor de actualisatie van uw energieaudit. Tip: u doet er goed aan om in alle geval de toetsing van de voorwaarden te doen voor uw vestigingen. Mogelijks zijn er vestigingen waarop de verplichting niet meer of net wel van toepassing is.

 

 Het ontstaan van de wetgeving rond de Audit Grote Bedrijven

De wetgeving is ontstaan uit de Europese Directieve rond Energie-efficiëntie. Die legt aan grote bedrijven (lees: geen KMO’s) op om minstens om de vier jaar een energie-audit uit te voeren, of om een ISO 50001 certificering te halen. Vlaanderen nam deze verplichting op in de Vlarem-wetgeving.

 

Welke bedrijven hebben deze auditverplichting?

Uw bedrijf voldoet aan minstens één van de volgende twee voorwaarden:

– Er zijn meer dan 250 werknemers tewerk gesteld op de site

– De omzet van het bedrijf is hoger dan vijftig miljoen euro en het jaarlijks balanstotaal is minstens 43 miljoen euro.

 

Wat met bedrijven met meerdere vestigingen?

Aangezien de Vlarem-wetgeving geënt is op ingedeelde inrichtingen, wordt de situatie voor bedrijven met meerdere vestigingen iets complexer.

Elke vestiging met minstens 250 werknemers, moet sowieso de audit laten uitvoeren. Is dat niet het geval, dan kijkt men naar omzet en balanstotaal van de site. Kan men echter geen precieze omzet of balanstotaal toekennen aan de site, dan is het de bedoeling dat men omzet en balanstotaal van de groep pro-rata verdeelt over alle vestigingen. De verdeelsleutel kan op basis van oppervlakte of aantal medewerkers. Wij raden echter een verdeelsleutel op basis van energieverbruik aan.  Zo ben je zeker dat de meest energie-intensieve bedrijven eerst worden doorgelicht.

 

Wie is vrijgesteld?

– Vestigingen met een geldig ‘EPC publieke gebouwen’.

– Vestigingen die zijn toegetreden tot de Energie Beleidsovereenkomsten (EBO).

– Vestigingen waarvoor een conform verklaard energieplan verplicht is conform Vlarem II, art. 4.9, moeten de webapplicatie invullen op basis van hun energieplan.

– Vestigingen die een energieaudit hebben laten uitvoeren in het kader van EN16001 of ISO 50001 moeten de webapplicatie invullen op basis van de resultaten van hun energiezorgsysteem.

Opgelet: Het is niet zo dat een onderneming die vrijgesteld is van het uitvoeren van de energieaudit, ook vrijgesteld is van het invullen van de webapplicatie! Dit geldt enkel voor vestigingen die zijn toegetreden tot één van de energiebeleidsovereenkomsten!