Hoe haalt u het maximum uit de Energieaudit Grote Bedrijven?

Staat de energieaudit grote bedrijven ook in uw onderneming op de agenda? Een bedrijfsmedewerker of een externe partij zal hiervoor het energieverbruik analyseren en zoeken naar mogelijke optimalisaties. De resultaten worden in een rapport gegoten en dit wordt samen met een aantal andere indicatoren via een specifieke website gerapporteerd aan de overheid. Hoe kan u ervoor zorgen dat deze inspanningen maximaal renderen?

 

Gebouwen

De rapporteringstemplate van de overheid is sterk gericht op mogelijke besparingen in gebouwen. Maar in de praktijk blijkt vaak dat investeringen aan gebouwen (nieuwe isolatie, andere ramen, zonnewering) een minder gunstige terugverdientermijn hebben. Bovendien zullen dan enkel bedrijven die eigenaar zijn van het gebouw dergelijke investeringen overwegen. Wie huurt, zal niet snel investeren in een maatregel die pas na tien jaar terugbetaald is.

 

Koelgroepen, ventilatiemachines en CV- of stoomketels

Wat vaak meer loont is om de installaties onder de loep te nemen: de koelgroepen, ventilatiemachines, CV- of stoomketels draaien vaak ongemerkt overuren.

Productiebedrijven kunnen daar hun procesinstallaties aan toevoegen. Daar vallen meestal de grootste winsten te rapen.

 

Geen verplichting tot uitvoering

Maar…. De detectie van een goede maatregel, leidt echter niet altijd tot de uitvoering ervan. In tegenstelling tot bij de Energie Beleidsovereenkomsten, verplicht de energieaudit grote ondernemingen tot op heden niet tot het uitvoeren van rendabele maatregelen. Gevolg: de energieaudits blijven te vaak dode letter.

 

Vier tips voor rendement uit audit

 Vier concrete tips om meer uit de audit te halen:

  • Breng de grootste verbruikers in kaart. Elke elektriciteitsstroom van 20.000€ per jaar zou u apart in kaart moeten hebben. Voor gas hanteren we 50.000€ per jaar.
  • Benchmark de grootste verbruikers in uw bedrijf. Bijvoorbeeld: Is het echt normaal dat uw verwarming zo veel verbruikt gezien de oppervlakte?
  • Vraag budget om minstens één maatregel uit te voeren. Kiest u voor de maatregel die het meeste geld opbrengt of die het beste staat qua PR?

Hebt u moeite om de maatregel te financieren? Er zijn intussen verschillende esco-bedrijven die kunnen financieren, zodat u enkel nog een (verlaagde) operationele kost moet dragen.

  • Zorg dat u makkelijk toegang hebt tot data over energieverbruik op kwartierbasis en ga op zoek of er een hoog sluimerverbruik is.

 

Met deze tips komt u vaak een heel eind om niet alleen op papier, maar ook op de factuur tot resultaten te komen.