Ontdek hoe een WKK je energiefactuur verlaagt

Ontdek hoe een WKK je energiefactuur verlaagt

 

 

De energiesector ondergaat al enkele decennia een evolutie richting groene brandstoffen en efficiëntere technologie. Warmtekrachtkoppeling (WKK) of cogeneratie speelt op beide in door het simultaan opwekken van warmte en elektriciteit op basis van aardgas, biogas of andere.

Werking van een WKK
De meest voorkomende vormen van een WKK zijn een (bio)gasmotor, gasturbine, stoomturbine en een stoom- en gascentrale (STEG). De voorbije jaren werden verschillende variaties uitgewerkt, zoals de Stirlingmotor en micro- en mini WKK’s, zoals een gasmotor en gasturbine (vooral voor residentiële toepassingen).

Een gasmotor is een motor die, aangedreven door aardgas, via een alternator elektriciteit produceert. Daarnaast komt er warmte vrij onder de vorm van rookgassen en warmteverliezen. De rookgassen kunnen ingezet worden om warm water of stoom te produceren. De warmteverliezen kunnen gevaloriseerd worden voor de productie van warm water.

Met een WKK heb je 16% minder energie nodig om dezelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte te produceren dan bij gescheiden productie. Dit is berekend op basis van het referentierendement of het te verwachten rendement van een goedwerkende WKK. Bij zo’n WKK mag je rekenen op een rendement van 30% voor elektriciteit en 50% voor warmte. Aangezien deze rendementen niet altijd en overal haalbaar zijn, worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd om het potentieel van een WKK te onderzoeken.

 

Verloop van een haalbaarheidsstudie
Een haalbaarheidsstudie start vanuit een reëel warmteprofiel, d.w.z. van een kwart(uur) profiel van een jaar. Dit is niet altijd mogelijk en soms moet men het stellen met data van een beperkte periode of met een simulatie. Uiteraard hoe realistischer het uitgangspunt, hoe betrouwbaarder het resultaat.

Grafiek warmtevraag
Bovenstaande grafiek geeft een goed voorbeeld weer van een geschikt warmteprofiel, gebaseerd op een reëel gasprofiel op uurbasis gecorrigeerd voor een ketelefficiëntie van 90%.

Vervolgens wordt een jaarbelastingsduurcurve (JBDC) opgesteld, zoals hieronder weergegeven. Deze grafiek toont het aantal draaiuren per thermisch vermogen op jaarbasis. Zo zie je in de grafiek dat er een vraag is van 1000 kW warmte gedurende ongeveer 4000 uren per jaar. Het aantal draaiuren van een WKK is belangrijk om een goede en continue werking van de WKK te garanderen.

Grafiek jaarbelastingsduurcurve
Ten slotte is ook energiebesparing een vitaal aspect van een goede WKK. Het is de uiteindelijkedoelstelling van de integratie van een WKK. In de productiecurve wordt warmteproductie uitgedrukt in functie van het thermisch vermogen. Zo kan je de maximale productie bepalen.

Grafiek productiecurve warmte

Nu je over de ideale omvang, energiebesparing en draaiuren van de WKK beschikt, kan je de gewenste installatie kiezen. Vervolgens kan je overgaan tot een financiële analyse van de integratie van een WKK. Deze analyse houdt rekening met de investeringsprijs, subsidies, certificaten en energiebesparing om de rendabiliteit van het project te evalueren.

Indien al deze factoren aan de verwachtingen voldoen, kan je overgaan tot een gedetailleerde studie van het project. Hiervoor wordt de technische haalbaarheid (locatie), elektrische integratie, aansluiting op het warmtenet, afmetingen van de warmtebuffer, regeling, enz. uitgebreid bestudeerd om tot een exacte investeringsprijs en rendabiliteit te komen.

Opgelet! Een WKK staat in voor de basiswarmtelast en functioneert nooit als enige warmteproducent. Een WKK wordt altijd bijgestaan door een alternatieve (flexibele) warmteproducent, zoals een gasboiler.

Enprove is een onafhankelijk studiebureau met ruime ervaring in het uitvoeren van WKK-haalbaarheidsstudies. Dankzij onze kennis en ervaring, oordelen we altijd objectief over de potentiele energiebesparing van een WKK. We vertrekken vanuit een zo realistisch mogelijk warmteprofiel op basis van beschikbare meetgegevens en geven doorheen de haalbaarheidsstudie realistisch advies. Als energiespecialisten zijn we op de hoogte van alle beschikbare technologieën en beperken we ons niet tot warmtekrachtkoppeling.

Contacteer ons zeker, dan bekijken we hoe je kan besparen op je energiefactuur.