Visie: Hoe bewust sta jij voor de energiespiegel?

Dagdagelijks komen wij bij directies van bedrijven die er van overtuigd zijn dat er nog heel wat ruimte is om hogere energie-efficiëntie te bereiken door meer sensibilisering.  Enthousiast wordt dan aangegeven dat het een logische stap zou zijn binnen het energiebeleid, de energie policy, energie strategie…. Maar even enthousiast blijven projector en lichten branden bij het verlaten van de meeting room en geven wij op de parking nog vlug voorrang aan een wagen die tot de hoogste categorie van CO2 uitstoot behoort.

Iets om over na te denken vooraleer een sensibiliseringscampagne te starten. Kunnen wij als directie van onze medewerkers verwachten dat zij energiebewustzijn hoog in het vaandel gaan dragen indien wij zelf tegenstrijdige signalen uitsturen? Kan ik als medewerker s avonds mijn kinderen berispen op het laten branden van lichten als ‘s ochtends op kantoor mijn PC en printer nog steeds aanstaan? 

Geen evidentie als we hierbij tegen de wet der gewoonte, gemak, status,… moeten ingaan.

Zeker is wel dat procesverbetering van energiebewustwording niet een noodzakelijk kwaad is dat aan de zijlijn kan gebeuren. Net zoals bij iedere andere “Change” binnen een organisatie zijn er een aantal kritische succesfactoren.

 

Sensibilisering kan enkel maar succesvol zijn indien iedereen in de organisatie hierbij betrokken is. Weet en begrijpt iedereen in de organisatie “Waarom energie-efficientie” belangrijk is en welke targets vooropgesteld worden? Werd er op ieder niveau voldoende communicatie, training, ondersteuning gegeven om het te begrijpen en toe te passen?   “energie besparen” mag niet als een extra verplichting van bovenaf worden ervaren. Het is goed om initiatieven te laten komen van de medewerkers maar in welke mate worden zij ook betrokken in het beslissingsproces? Kan energiemonitoring dan helpen om de resultaten of vruchten van hun inspanningen te communiceren, te bevestiging en extra te motiveren? 

Het betrokkenheidsniveau van het management is niet te onderschatten. Zo toont een studie (OPW Ireland) aan dat de energiebesparingen binnen gebouwen tot 19% hoger lagen bij een intensieve betrokkenheid van directie bij het energiebeleid. En was er zelfs een stijging van het energieverbruik van 11% indien het management niet participeerde. 

Sleutelfiguren moeten eveneens een actieve rol spelen. Vaak denken we onmiddellijk aan ervaren technische specialisten of competente mensen op vlak van procesdenken maar kunnen eveneens trekkers of opinion leaders binnen de organisatie geen belangrijke rol spelen om iedereen in de juiste energierichting mee te krijgen?

 

Vandaag kunnen bedrijven zich reeds een bepaalde energiematuriteitsniveau toeeigenen die dan vooral gebaseerd is op de mate waarin :

  • een Energie Policy en  Energie strategie aanwezig is.
  • de regelgeving wordt nageleefd.
  • bij aankoop en investeringen rekening wordt gehouden met energieimpact.
  • er energie opportuniteiten gespot worden.
  • communicatie rond energie gevoerd wordt.

 

Daarnaast zijn er op installatie en procesniveau heel wat factoren die een bijdrage kunnen leveren aan energie-efficiëntie. Denk hierbij aan de configuratie van de machine, efficiëntie, Human Behaviour, kennisniveau, monitoring en analyse van energie, onderhoud en vraagoptimalisatie. Staan het installatie- en procesniveau niet dichter bij de medewerkers en kunnen we dit dan niet betrekken in het maturiteitsniveau en onderliggend in het sensibiliseringsproces?

Het blijft onze dagelijkse passie om antwoorden te vinden op deze en alle andere sensibiliseringsvragen om zo bij te dragen aan onze bedrijfsmissie namelijk; het verhogen van energie-efficiëntie bij onze klanten.  

 

Zit jij ook met vragen rond energie, energiemanagement, of energie -sensibilisering en -weerstand, dan spiegel ik je graag onze antwoorden voor. Contacteer mij vrijblijvend voor meer informatie via: kris.depril@enprove.be of bel me op +32 (0)477/47 37 16. Meer energie gerelateerde initiatieven vind je op onze website.

 

Kris De Pril – Vennoot – COO Enprove