Zo goedkoop mogelijk energie meten in eigen beheer – een pragmatische aanpak in 3 stappen

Energie meten. Het gebeurt overal, minstens 1 keer per jaar zodat je je factuur kan krijgen.

De vraag is echter of die 1-jaarlijkse meting volstaat om te detecteren of je ergens energie of water verliest. Hele grote en uitzonderlijke verliezen zullen wel opvallen, en meestal veel te laat. Verliezen van 10 à 20% van de factuur vallen minder op, en worden al snel geweten aan “die warme zomer”, of “de hogere productie”.

Kom het maar tegen: 1 week voor de meteropname heb je een waterlek. De nieuwe meterstand lijkt nog normaal. Maar wat een verrassing staat je te wachten het jaar nadien!

Kom hier te weten hoe je in 3 stappen tot een goede aanpak van het energiebeheer kan komen.

Hieronder 3 tips voor een pragmatische aanpak van energie meten in eigen beheer

 

Stap 1: Frequenter bestaande meters checken

 

Meer dan 1 keer per jaar je bestaande meters checken is een eerste stap.

De meeste bedrijven of instanties kunnen makkelijk via hun nutsleverancier (Indexis/Infrax in Vlaanderen) beschikken over “kwartierdata” voor hun elektriciteitsverbruik. Je kan dan in een grafiek of tabel opvolgen wat het verbruik is geweest voor elk kwartier.

Hier kan je al heel wat meer mee aanvangen dan met maand -of jaartotalen:

  • Hoeveel wordt er nog verbruikt ’s nachts?
  • Zitten er vreemde pieken in de verbruiken?
  • Hoe kan het dat er op de feestdag evenveel werd verbruikt dan in de week?

Volg je graag je kwartiergegevens op maar je weet niet hoe? Neem contact op met ons! Bel Audrey op 09/330 50 55 of mail naar audrey.geenens@enprove.be of klik hieronder op de handleiding

Stap 2:  Uitlezen van gas -en watermeter op kwartierbasis

 

Het verbruik van elektriciteit kan je makkelijk ontvangen per kwartier. Bij gas -en waterverbruik is dat niet altijd het geval, daar is meer voor nodig.

Wat heb je nodig?

  • Afhankelijk van het type meter en waar die zich bevindt, kan een kleine logger volstaan, samen met een module die de meterstand kan registreren.

Meestal volstaan bovenstaande stappen al om tot een eerste lijst van acties te komen die je kan ondernemen om energie te besparen. Een deel van het “laaghangend fruit” kan je hiermee al zeker aanpakken.

 

Stap 3: Meer in detail meten

 

In een volgende fase raden we je aan om meer in detail te meten.

Je wil een nieuw ventilatiesysteem plaatsen en je wil weten:

  • Of dat efficiënter is dan het vorige
  • Of de prestaties van het systeem even goed zijn als wat de leverancier beloofde

Daarvoor is het handig om bijvoorbeeld het detailverbruik van het ventilatiesysteem te kunnen opvolgen.

Meestal zal het nodig zijn om daarvoor een extra meter te plaatsen.

Je hebt extra meters nodig!?

Meters kan je kopen of huren. Volgens ons doe je er beter aan om ze te kopen.

Meterhuur hangt vaak samen met een software abonnement, en de dag dat je wil veranderen van software, worden de meters weg gehaald. Op dat ogenblik heb je wellicht al een veelvoud betaald van de waarde van de meters in huurgeld, en mag je opnieuw investeren. Weg investering, weg historische data!

Onze aanbeveling is daarom om zelf te investeren in meetapparatuur, en naarmate er meer nood is aan nieuwe inzichten door extra data, meters toe te voegen. Een industriële PLC met ingangskaartjes is dan de ideale dataverzamelaar (logger).

Een bijkomend voordeel van een PLC als logger te gebruiken, is dat je de data naar om het even waar kan sturen. Vermijd in elk geval loggers die vast gelinkt zijn aan een software, en die met het vervangen van de software, ook vervangen moeten worden.

 

Meer info of tips nodig? Wil je graag dat we samen met jou de mogelijkheden bekijken?   Contacteer ons!

An Beazar – CEO Enprove