Author: admin

Ontdek hoe een WKK je energiefactuur verlaagt

De energiesector ondergaat al enkele decennia een evolutie richting groene brandstoffen en efficiëntere technologie. Warmtekrachtkoppeling (WKK) of cogeneratie speelt in op beide door het simultaan opwekken van warmte en elektriciteit op basis van aardgas, biogas of andere.READ MORE

Waarom “no cure, no pay” niet de beste oplossing is voor onze klant

Af en toe, bij het afsluiten van een contract, vraagt een klant of wij een “No Cure, No Pay” principe willen opnemen als clausule.  Dat houdt dan in dat wij als Enprove enkel vergoed worden wanneer bepaalde doelstellingen bereikt worden. Bijvoorbeeld: één van onze consultant doet een energieaudit en garandeert dat er minstens 20% bespaard zal kunnen worden. De klant betaalt dan een klein deel als vaste kost, maar het gros van de factuur wordt pas betaald indien de 20% besparingen gehaald worden. Wanneer er meer dan 20% besparingen behaald worden, betaalt de klant ook meer.READ MORE