Zonnepanelen energie in 2017? Alle feiten op een rijtje!

Er zijn veel goede redenen waarom je voor zonnepanelen energie zou kiezen; groene energie, de mooie winsten en onafhankelijk worden van een energieleverancier en de stijgende prijzen. Ondanks de talrijke wijzigingen die het beleid omtrent zonnepanelen heeft gekend en nog dreigt te kennen, blijft de hoeveelheid zonnepanelen in Vlaanderen alsmaar toenemen. Door de daling van de kostprijzen en de steeds stijgende elektriciteitsprijzen is er geen nood meer aan overheidssteun om een investering in PV-panelen rendabel te maken. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het plaatsen van zonnepanelen niet verbonden is aan bepaalde wetten en regels.

In deze blog zetten we alle nuttige informatie over zonnepanelen op een rijtje. 

1)  Installaties kleiner of gelijk aan 10 kWp

Toestemming

Voor kleine installaties op daken moet meestal geen bouwvergunning worden aangevraagd, maar wel de toestemming van je netbeheerder. Na de installatie en nog voor de ingebruikname van de installatie, contacteert u een erkende keurder. Deze keuring (90 -150 euro) is een onderdeel van de aansluitingsaanvraag naar de netbeerder toe. Indien u uw zonnepanelen niet aanmeldt bij de netbeheerder, riskeert u immers vanaf 2017 een boete tussen de 150 en 20 000 euro.

Sommige gemeentes hebben uitzonderlijke regels die zeggen dat toch een bouwvergunning nodig is voor zonnepanelen. Daarom raden wij u aan om eens te informeren in het gemeentehuis.

Terugdraaiende teller

Kleine installaties worden aangesloten op het distributienet. De stroom die van en naar het net gaat, wordt gemeten door een terugdraaiende teller. Wanneer zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan verbruikt wordt op de site, wordt het overschot aan energie het net ingepompt. Indien u geen terugdraaiende teller hebt, kan de meetinstallatie gratis worden aangepast door uw netbeheerder.

Afhankelijk van het vermogen van de installatie en uw verbruik kan het interessanter zijn om over te schakelen van een dag- en nachttarief naar een enkelvoudig tarief. Wanneer meer energie geproduceerd wordt in verelijking met het verbruikt zal een teller terugdraaien en uiteindelijk negatief worden. Op het einde van iedere tariefperiode wordt dit op de elektriciteitsfactuur afgerond naar 0. Bij een dagteller gebeurt dit dus 1 maal op het einde van de dag, voor een tweevoudigtarief is dit éénmaal overdag en éénmaal s’nachts. Indien vooral s’avonds of in het weekend veel energie wordt verbruikt, kan je dus toch een hoge facuur krijgen. Dit omdat enkel de dagteller terugdraait en wordt afgerond op 0 terwijl de nachtteller blijft oplopen. In dit geval moet dus de dubbele teller door een enkele vervangen worden, ofwel moet de installatie gedimensioneerd worden op dagverbruiken.

Prosumententarief

Afhankelijk van de locatie en het maximamle AC-vermogen van de omvormer van de installatie moet een tarief worden betaald voor het gebruik van het net voor injectie. Dit tarief staat bekend als het prosumententarief. In 2016 viel het prosumententarief tussen de 90 en 115 euro per kWp per jaar.

Groene stroom certificaten

Installaties geïnstalleerd voor 2013 krijgen nog steeds groenestroomcertificaten. Per 1.000 kWh kan 1 certifcaat verkegen worden. Sinds 2013 kan u minimum 93 euro per certificaat verkrijgen bij de netbeheerder.

Na 2013 werden de bandingsfactoren ingevoerd. Deze bandingfactor beperkt het aantal groenestroomcertificaten dat men bekomt per opgewekte hoeveelheid groene stroom. Deze bandingsfactor wordt halfjaarlijks berekend.

Installaties die sind 14 juni 2015 gekeurd werden, krijgen echter geen groenestroomcertificaten meer.

 

1)   Installaties groter dan 10 kWp

Toestemming

Zonnepanelen met een vermogen groter dan 10 kWp kunnen aangesloten worden op het distributienet of het hoogspanningsnet. Hiervoor moet een aansluitingsaanvraag en AREI-keuring ingediend worden bij de netbeheerder. Dit voor de afname van enerzijds de afname en de anderzijds de injectie op aparte toegangspunten van het net met elk een aparte meting. Bij grote PV-installatie wordt de productieteller voorzien door de netbeheerder.

Geïnjecteerde elektriciteit

Bij installaties zonnepanelen groter dan 10 kWp mag niet gewerkt worden met terugdraaiende tellers. Er moeten 2 aparte meters gepaatst worden, 1 voor de afgenomen elekriciteit van het net en 1 voor de elektriciteit geïnjecteerd in het net. Voor installaties met een vermogen boven 10 kWp, gelden specifieke nettarieven. deze tarieven kunnen op de website van eandis gesimuleerd worden. Voor installaties groter dan 10 kWp wordt geen prosumententarief aangerekend.

Groenestroomcertificaten

Voor installaties groter dan 10 kWp zijn wel nog groenestroomcertifcaten verkrijgbaar. Het aantal certificaten per kWh is afhankelijk van de bandingsfactoren. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen en wijzigt jaarlijks als de herberekening meer dan 2% afwijkt van de geldende bandingfactor. Momenteel gelden de volgende waarden voor installaties met een startdatum na 1 augustus 2016

 

Bandingsfactor
≤ 10 kWp Geen recht op certificaten
> 10 en ≤ 250kWp 0.54
> 250 en ≤ 750 kWp 0.514

 

Een overzicht van alle bandingsfactoren is te vinden op: www.energiesparen.be

De opbrengst wordt dan op dag basis berekend met de overeenkomstige bandingsfactor. Zonnepanelen die in rekening gebracht worden om het EPB peil te halen, kunnen echter niet meer in gebruikt worden om groenestroomcertificaten te verkrijgen.

 

3)  Andere steunmaatregelen

Gemeentelijke premies

Naast de vergoedingen voor groenestroomcertificaten en de geïnjecteerde energie kunt u in sommige gevallen ook aanspraak maken op gemeentelijke premies. Voor Vlaanderen kunt u hiervoor terecht op www.energiesparen.be

Recyclage

Sinds 1 juli 2016 zijn een twintigtal inzamelpunten beschikbaar, waar iedereen oude of kapotte zonnepanelen kan binnenbrengen. Het proces voor de inzameling en verwerking van de panelen is gratis en wordt gefinancierd via een milieu bijdage van ongeveer 4 euro per paneel.

Groepsaankopen

Door de massaproductie daalt de prijs van de zonnepanelen enorm, zo zijn de aanschaffingskosten in vergelijking met 2011 ongeveer gehalveerd. Het deelnemen aan een groepsaankoop voor zonnepanelen, kan de investering nog een stuk dalen.

Garanties

Installateurs van zonnepanelen geven vaak garanties (tot 20 jaar) op de panelen. Hou er echter rekening mee dat de omvormers veel sneller vervangen moeten worden (2 à 3 keer op een periode van 20 jaar). Vraag dus ook naar een garantie op omvormers. Ook op bevestigingsmateriaal wordt meestal geen garantie gegeven. Werk je met een bedrijf dat bevestigingsmateriaal gebruikt van slechte kwaliteit, en zonder garantie, hou er dan rekening mee dat er onverwachte kosten kunnen opduiken.

 

Conclusie

Dankzij de gedaalde prijzen voor zonnepanelen en de stijgende energieprijzen zijn zonnepanelen, ook zonder subsidie en belastingaftrek, financieel nog zeer interessant. Uiteindelijk gaat het daarbij bovendien toch ook om het streven het milieu te ontlasten en CO2 uitstoot te verminderen, en dat blijft, met of zonder subsidie, een interessante investering!

Voor meer info over zonnepanelen en andere energieefficiëntie maatregelen kan u ons steeds vrijblijvend contacteren!