© 2017. Enprove. All Rights Reserved.
 

Blog

Whitepaper: actieplan EBO

De 2e ronde van het EBO is volop bezig. Het actieplan dient ingeleverd te worden vóór 28 september 2018.

Veel bedrijven zitten met volgende vragen:

  • Heb je het gevoel dat je reeds veel inspanningen deed op energievlak en weet je niet goed hoe verder te gaan?
  • Wat zal je onderzoeken in de tweede ronde EBO?

 

Enprove begeleidt een heel aantal EBO bedrijven bij deze moeilijkheden. Download hier alvast een voorbeeld actieplan en contacteer ons gerust als u ook beroep wenst te doen op onze expertise. (let op: kijk ook zeker uw inbox met ongewenste e-mail na)

 

Privacy Policy
 

Meer info of tips nodig? Wil je graag dat we samen met jou de mogelijkheden bekijken?   Contacteer ons!

An Beazar – CEO Enprove 

 

Whitepaper: starten met energiebeheer

Door de strengere energienormen en de stijgende energieprijzen is energiebesparing heel actueel.

Veel bedrijven gaan tot op heden weinig bewust om met het energieverbruik. Wie weet is deze whitepaper voor sommigen wel een eerste maar belangrijke stap. Anderen vinden er misschien tips in om het energiebeheer verder op punt te zetten.

Enprove begeleidt een heel aantal bedrijven om een succesvol beleid in energiebeheer op te zetten. Download hier alvast de whitepaper en contacteer ons  als u een beroep wenst te doen op onze expertise. (Let op: kijk ook zeker uw inbox met ongewenste e-mail na.)

 

Privacy Policy
 

Meer info of tips nodig? Wil je graag dat we samen met jou de mogelijkheden bekijken?   Contacteer ons!

An Beazar – CEO Enprove 

 

Whitepaper: benchmark perslucht

Perslucht is een van de duurste energievormen. Ongeveer 90% van de elektrische energie gaat  verloren in warmte. Monitoring van persluchtsystemen zijn dus een garantie op heel wat besparingen. We bieden je een gratis downloadbare whitepaper als inleiding op perslucht. Wie weet is deze whitepaper voor sommigen wel een eerste maar belangrijke stap.

 

Privacy Policy
 

Meer info of tips nodig? Wil je graag dat we samen met jou de mogelijkheden bekijken?   Contacteer ons!

An Beazar – CEO Enprove 

 

Zo goedkoop mogelijk energie meten in eigen beheer – een pragmatische aanpak in 3 stappen

Energie meten. Het gebeurt overal, minstens 1 keer per jaar zodat je je factuur kan krijgen.

De vraag is echter of die 1-jaarlijkse meting volstaat om te detecteren of je ergens energie of water verliest. Hele grote en uitzonderlijke verliezen zullen wel opvallen, en meestal veel te laat. Verliezen van 10 à 20% van de factuur vallen minder op, en worden al snel geweten aan “die warme zomer”, of “de hogere productie”.

Kom het maar tegen: 1 week voor de meteropname heb je een waterlek. De nieuwe meterstand lijkt nog normaal. Maar wat een verrassing staat je te wachten het jaar nadien!

Kom hier te weten hoe je in 3 stappen tot een goede aanpak van het energiebeheer kan komen.

READ MORE

Perslucht efficiëntie vragenlijst

Perslucht is voor veel organisaties nog steeds een dure energiedrager: slechts 10-15% van de verbruikte elektrische energie wordt door een persluchtcompressor omgezet in pneumatische persluchtenergie, de rest gaat immers verloren als warmte. Het loont dus absoluut om jouw persluchtverbruik en de persluchtproductie van dichtbij op te volgen! Maar hoe kan je nu concreet starten met jouw verbruik inzichtelijk te maken?

READ MORE

Energieopslag: is het voor uw bedrijf interessant om een batterij te plaatsen?

Elektrische voertuigen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Door de opkomst van de e-mobiliteit en smartphones kent de ontwikkeling van batterijen, voornamelijk lithium-ion, een stroomversnelling. Deze ontwikkeling heeft een positief effect op de batterij-eigenschappen: verhoging van de efficiëntie, energiedichtheid en levensduur, betere veiligheidsaspecten en verlaging van de kostprijs. Hierdoor komt er ook interesse om dergelijke batterijen te gebruiken voor stationaire energieopslag. Een positieve evolutie, want of u wel of niet gelooft in batterijen, het staat vast dat een duurzamere energievoorziening enkel mogelijk is indien hernieuwbare energie kan opgeslagen worden.

 

READ MORE

Geef ons de energie om de klimaatdoelstellingen te halen

In de Wetstraat is naar aanleiding van het debat rond de fors verminderde energieheffing (DM 27/9) de euro gevallen: als Vlaanderen op hetzelfde elan doorgaat, worden de klimaatdoelstellingen niet gehaald tegen 2020. Minister Tommelein maakte een plan op, maar hierover rezen kritische stemmen (DM 27/9). Los van de cijfers, moeten we tot actie overgaan. Wie gaat voor verandering zorgen? Als het van de minister afhangt, is er een belangrijke rol weggelegd de burger. Hij is gestart met het aanwakkeren van de “sense of urgency”, zo verklaarde hij vorige week nog aan de Tijd. Al zijn er veel burgers die helemaal niet meer wakker geschud hoeven te worden wanneer het over het klimaat gaat. Er bestaan vandaag verschillende burgercoöperaties die dromen van het oogsten van de omgevingsenergie voor eigen gebruik. Maar tussen droom en daad… staan in dit geval niet zo zeer praktische bezwaren, maar wel een gebrekkig regelgevend kader.

 

De zon is er voor iedereen, maar de coöperaties blijven in de schaduw

Zonne- en windenergie worden gesubsidieerd via groenestroomcertificaten. Zo kunnen deze projecten concurreren met de fossiele en nucleaire energie (die, moet het nog gezegd, nog steeds tot 3 keer meer geld ontvangen). De wetgever legde daartoe twee categorieën van fotovoltaïsche zonnepanelen vast. Er zijn enerzijds de kleine residentiële installaties, die geen subsidies meer krijgen aangezien ze verondersteld worden geen stroom aan het net te verkopen. Anderzijds heb je de grotere projecten die dat wel doen en grotendeels gefinancierd worden met geld van externe investeerders. Het uitgangspunt van de overheid hierbij is: 35% van de opgewekte stroom wordt op het net geïnjecteerd, en 80% van de investering wordt gefinancierd met vreemd vermogen. Deze twee elementen maken het project financieel minder rendabel en worden meegenomen in de becijfering van de subsidie. Dus hoe hoger het percentage injectie, en hoe hoger het aandeel eigen vermogen, hoe hoger de subsidie moet zijn.

Een coöperatie die zonnepanelen wil plaatsen, past echter in geen van beide categorieën. Het gaat over collectieve installaties waar alles geïnjecteerd moet worden, anders kunnen de deelnemers niet bediend worden van stroom. Bovendien gebeurt de financiering bijna uitsluitend met eigen vermogen, met de spaarcenten van de coöperanten zelf dus. Dus de voor grote projecten voorziene steun, is in dit geval eigenlijk ontoereikend. Een lagere energiefactuur via zonnedelen is vandaag voor coöperatieven dus absoluut niet vanzelfsprekend, en in tegenspraak met de ambities van Tommelein, die net de burgerinitiatieven wil stimuleren.

Er is nochtans een eenvoudige oplossing voorhanden. De rekenmodellen voor subsidies liggen klaar bij het Vlaams Energie Agentschap. Maak een berekening met de correcte uitgangspunten voor een coöperatie, zodat ook zij de passende ondersteuning krijgen. Inspiratie kan opgedaan worden bij onze noorderburen. Daar genieten coöperatieve projecten van een korting op de energietax, waardoor zonnedelen aantrekkelijker wordt.

 

De wind is er voor iedereen, maar het gaat toch vooral de energieleveranciers voor de wind

Als zonne-energie financieel niet zo interessant is, dan zet je toch gewoon windturbines? Dit hebben de grote spelers ook goed begrepen. Wind is een goede investering. Alles van wat je op het net plaatst geniet namelijk financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Kortom: ideaal voor collectieve projecten!

Maar er was eens… een coöperatie die op zoek ging naar een stuk grond om een windproject te ontwikkelen. Tot zover het verhaal vandaag. In Vlaanderen zijn de geschikte locaties voor turbines schaars. Bovendien liggen deze gronden reeds jarenlang onder contract van de grote energiespelers. Ze bieden de eigenaars-landbouwers hopen geld om deze grond voor hen te reserveren. Zonder geschikte locaties, krijgen burgerinitiatieven dus geen kans.

Steeds meer gemeentes zoals Laarne zien echter wel de zin in om ook hun bewoners te laten genieten van de opbrengsten van de wind, en reserveren daarom een deel van de omgevingsenergie voor de lokale gemeenschap via een gemeenteraadsbesluit. In de andere gemeentes is er juridisch geen draagvlak, en blijft het ook hier bij dromen.

Naast waardevolle, maar beperkte, gemeentelijke intitiatieven ligt ook hier een oplossing klaar: leg via een decreet op dat de wind niet uitsluitend mag gekoloniseerd worden door private spelers. Ook de lokale gemeenschap moet ervan kunnen genieten, zeker nu blijkt dat naar hen gekeken wordt om de klimaatdoelstellingen te halen. Voor inspiratie hoeven we niet ver te zoeken. In Wallonië reserveerden ze via een “Cadre de référence” 50% van de wind (lees: van de projecten) voor burgerinitiatieven en lokale overheden.

Minister Tommelein heeft het goed gezien: de coöperatieven kunnen inderdaad mee zorgen voor de hefboom richting een sociaal rechtvaardige energietransitie. Maar dan moet de investering in hernieuwbare energie voor hen even haalbaar of interessant zijn als voor particulieren of bedrijven. Anders zijn we over een paar jaar nog ter plaatste aan het trappelen en betalen we onze energie nog duurder dan vandaag.

 

Zit jij nog met andere vragen rond energie, energiemanagement, of energie -sensibilisering en -weerstand, dan spiegel ik je graag onze antwoorden voor. Contacteer mij vrijblijvend voor meer informatie via: info@enprove.be of bel me op  +32 (0)9 330 50 55.  Meer energie gerelateerde initiatieven vind je op onze website.

 

An Beazar – CEO Enprove 

 

 

 

Visie: Hoe bewust sta jij voor de energiespiegel?

Dagdagelijks komen wij bij directies van bedrijven die er van overtuigd zijn dat er nog heel wat ruimte is om hogere energie-efficiëntie te bereiken door meer sensibilisering.  Enthousiast wordt dan aangegeven dat het een logische stap zou zijn binnen het energiebeleid, de energie policy, energie strategie…. Maar even enthousiast blijven projector en lichten branden bij het verlaten van de meeting room en geven wij op de parking nog vlug voorrang aan een wagen die tot de hoogste categorie van CO2 uitstoot behoort.

READ MORE

Workshop: Energiemanagement volgens ISO 50001

DATUM & LOCATIE:

Donderdag 9 november, Regio Gent

 

Sinds de publicatie van de energienorm in 2011 vinden meer en meer organisaties de weg naar een gestructureerd energiemanagement volgens ISO 50001. Nu ook de energiebeleidsovereenkomst van de Vlaamse overheid de toegetreden bedrijven oplegt om maatregelen voor energiebeheer te implementeren neemt de interesse alleen maar toe.

 

In deze ééndaagse opleiding krijg je een inzicht in alle vereisten van de norm en krijg je praktische tips waarmee jij zelf aan de slag kunt om ISO 50001 in jouw organisatie in te voeren.

 

 

Prijs voor deze opleiding van een volledige dag is 495€

Download het volledige programma hier.

 

Schrijf je snel in via audrey.geenens@enprove.be of op het nummer +32 (0)484/27 02 47 want de plaatsen zijn beperkt!

 

Wij kijken er alvast naar uit je te mogen verwelkomen,
Audrey Geenens – Enprove

Zonnepanelen energie in 2017? Alle feiten op een rijtje!

Er zijn veel goede redenen waarom je voor zonnepanelen energie zou kiezen; groene energie, de mooie winsten en onafhankelijk worden van een energieleverancier en de stijgende prijzen. Ondanks de talrijke wijzigingen die het beleid omtrent zonnepanelen heeft gekend en nog dreigt te kennen, blijft de hoeveelheid zonnepanelen in Vlaanderen alsmaar toenemen. Door de daling van de kostprijzen en de steeds stijgende elektriciteitsprijzen is er geen nood meer aan overheidssteun om een investering in PV-panelen rendabel te maken. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het plaatsen van zonnepanelen niet verbonden is aan bepaalde wetten en regels.

In deze blog zetten we alle nuttige informatie over zonnepanelen op een rijtje. 

READ MORE

LOGIN