Title Image

Blog

Bleckmann kiest voor “Enelyzer” software

Bleckmann,  fashion & lifestyle logistics, is wereldwijd marktleider in supply chain management met focus op mode en lifestyle. Voor de opvolging van het energieverbruik in de warehouses van Grobbendonk en Desteldonk wordt vanaf nu gebruik gemaakt van de energiemonitoringsoftware van Enprove, de Enelyzer. Bleckmann was op zoek naar een oplossing die meer inzicht kan geven in het energieverbruik en die de effecten van uitgevoerde besparingsmaatregelen in beeld brengt. Enprove zal Bleckmann begeleiden bij de analyse van de data om energiebesparingen te realiseren.

Wil je ook graag kennismaken met de Enelyzer?   Contacteer ons!

 

 

 

 

Energie-efficiëntie in de industrie: 5 quick-wins

 1. Analyseer het sluimerverbruik

Verlichting, pompen of motoren die ‘s nachts of tijdens het weekend blijven werken zorgen voor aardig wat energieverbruik. Maak een analyse van dit sluimerverbruik en bekijk welk verbruik echt nodig is en welk niet. Dit kan je doen door op regelmatige tijdstippen een analyse te maken van het totaalverbruik van de site. Heb je het sluimerverbruik niet in kaart? Laat het ons weten, en we zorgen er mee voor dat u over kwartiergegevens beschikt. Op die manier kan u makkelijk zien wat er ’s nachts of in het weekend wordt verbruikt.

 1. Inspecteer de persluchtinstallaties

Wist je dat perslucht de duurste energievorm is? Ongeveer 90% van de elektrische energie gaat verloren in warmte. Monitoring van persluchtsystemen is dus een garantie op heel wat besparingen.

 • Inspecteer de installatie(s) op regelmatige tijdstippen.
 • Reduceer de werkdruk zoveel mogelijk.
 • Goed onderhoud kan veel energie besparen.
 • Probeer de warmte van de compressoren maximaal te recupereren.
 • Repareer de persluchtlekken, deze bedragen gemiddeld 15 tot 30%.
 • Een goede regeling is essentieel, vooral bij gebruik van meerdere compressoren.

Interesse om uw installatie te vergelijken met gelijkaardige compressoren in andere bedrijven? Weet u graag hoeveel efficiënter andere bedrijven omgaan met perslucht? Contacteer ons en doe mee met onze perslucht-benchmark. We brengen dan alle verliezen van uw installatie in kaart en vergelijken de performantie van de machine met de best-in-class.

 1. Inspecteer de verwarmings- en koelinstallaties

Een goede regeling en een goed onderhoud van deze installaties zijn zeer belangrijk om ze energie-efficiënt te laten werken. Ook een goede isolatie van de warme of koude leidingen en appendages kan heel wat besparing opleveren. Wist je dat “een graadje hoger of lager ” tot 7% kan besparen? Via de Enelyzer software kan u zowel de temperaturen als de gas- of stookolieverbruiken van uw verwarmingsinstallatie bekijken en erover rapporteren. Misschien wil u ook detecteren of de verwarming en koeling niet gelijktijdig aan het werken zijn. Bij koelinstallaties zijn vervuilde condensors en koelmiddelverlies de meest voorkomende problemen met een directe impact op de energiefactuur. Ook met behulp van de Enelyzer software kunnen we u helpen om deze problemen zo snel mogelijk op te sporen.

 1. Maak gebruik van debietregelaars

Wist je dat een debietverlaging van 10% een energiebesparing oplevert van 25 à 28%? Installateurs gaan een machine/installatie vaak overdimensioneren waardoor overbodige kosten in het energieverbruik worden gemaakt. Maak dus gebruik van snelheidsregelingen op pompen en ventilatoren en regel het debiet in functie van het proces.

 1. Overweeg een monitoringsysteem

Een continu monitoringsysteem geeft je een venster op je energieverbruik. Het automatiseert de analyse van het verbruik waardoor je veel efficiënter overbodig energieverbruik kan ontdekken en aanpakken. Een monitoringsysteem verdient zichzelf snel terug door de gerealiseerde besparingen.

Meer info of tips nodig? Wil je graag dat we samen met jou de mogelijkheden bekijken?   Contacteer ons!

 

Krijg je nog alles goed gekoeld?

Met de voorbije en komende warme dagen draaien de koelinstallaties overal op volle toeren. Een koelinstallatie in topconditie is dus een absolute must is. Een onverwachte uitval van de koelinstallatie kan leiden tot productieverlies, stilstand of produceren aan een lagere kwaliteit.

Behalve het risico op een onverwachte uitval, kan een koelinstallatie die suboptimaal werkt ook leiden tot hogere herstellingskosten. Zo kan een vervuilde condensor leiden tot een defecte compressor of kan een klein koelmiddellek leiden tot een grote (=dure) hoeveelheid nieuw koelmiddel. Deze lekken zijn bovendien slecht voor het milieu: veel van de gebruikte koelmiddelen hebben een opwarmingspotentieel (broeikasgaseffect) tot 5000 maal het opwarmingspotentieel van CO2.

READ MORE

Whitepaper: actieplan EBO

De 2e ronde van het EBO is volop bezig. Het actieplan dient ingeleverd te worden vóór 28 september 2018.

Veel bedrijven zitten met volgende vragen:

 • Heb je het gevoel dat je reeds veel inspanningen deed op energievlak en weet je niet goed hoe verder te gaan?
 • Wat zal je onderzoeken in de tweede ronde EBO?

 

Enprove begeleidt een heel aantal EBO bedrijven bij deze moeilijkheden. Download hier alvast een voorbeeld actieplan en contacteer ons gerust als u ook beroep wenst te doen op onze expertise. (let op: kijk ook zeker uw inbox met ongewenste e-mail na)

 

  Privacy Policy
   

  Meer info of tips nodig? Wil je graag dat we samen met jou de mogelijkheden bekijken?   Contacteer ons!

  An Beazar – CEO Enprove 

   

  Perslucht efficiëntie vragenlijst

  Perslucht is voor veel organisaties nog steeds een dure energiedrager: slechts 10-15% van de verbruikte elektrische energie wordt door een persluchtcompressor omgezet in pneumatische persluchtenergie, de rest gaat immers verloren als warmte. Het loont dus absoluut om jouw persluchtverbruik en de persluchtproductie van dichtbij op te volgen! Maar hoe kan je nu concreet starten met jouw verbruik inzichtelijk te maken?

  READ MORE

  Energieopslag: is het voor uw bedrijf interessant om een batterij te plaatsen?

  Elektrische voertuigen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Door de opkomst van de e-mobiliteit en smartphones kent de ontwikkeling van batterijen, voornamelijk lithium-ion, een stroomversnelling. Deze ontwikkeling heeft een positief effect op de batterij-eigenschappen: verhoging van de efficiëntie, energiedichtheid en levensduur, betere veiligheidsaspecten en verlaging van de kostprijs. Hierdoor komt er ook interesse om dergelijke batterijen te gebruiken voor stationaire energieopslag. Een positieve evolutie, want of u wel of niet gelooft in batterijen, het staat vast dat een duurzamere energievoorziening enkel mogelijk is indien hernieuwbare energie kan opgeslagen worden.

   

  READ MORE

  Geef ons de energie om de klimaatdoelstellingen te halen

  In de Wetstraat is naar aanleiding van het debat rond de fors verminderde energieheffing (DM 27/9) de euro gevallen: als Vlaanderen op hetzelfde elan doorgaat, worden de klimaatdoelstellingen niet gehaald tegen 2020. Minister Tommelein maakte een plan op, maar hierover rezen kritische stemmen (DM 27/9). Los van de cijfers, moeten we tot actie overgaan. Wie gaat voor verandering zorgen? Als het van de minister afhangt, is er een belangrijke rol weggelegd de burger. Hij is gestart met het aanwakkeren van de “sense of urgency”, zo verklaarde hij vorige week nog aan de Tijd. Al zijn er veel burgers die helemaal niet meer wakker geschud hoeven te worden wanneer het over het klimaat gaat. Er bestaan vandaag verschillende burgercoöperaties die dromen van het oogsten van de omgevingsenergie voor eigen gebruik. Maar tussen droom en daad… staan in dit geval niet zo zeer praktische bezwaren, maar wel een gebrekkig regelgevend kader.

   

  De zon is er voor iedereen, maar de coöperaties blijven in de schaduw

  Zonne- en windenergie worden gesubsidieerd via groenestroomcertificaten. Zo kunnen deze projecten concurreren met de fossiele en nucleaire energie (die, moet het nog gezegd, nog steeds tot 3 keer meer geld ontvangen). De wetgever legde daartoe twee categorieën van fotovoltaïsche zonnepanelen vast. Er zijn enerzijds de kleine residentiële installaties, die geen subsidies meer krijgen aangezien ze verondersteld worden geen stroom aan het net te verkopen. Anderzijds heb je de grotere projecten die dat wel doen en grotendeels gefinancierd worden met geld van externe investeerders. Het uitgangspunt van de overheid hierbij is: 35% van de opgewekte stroom wordt op het net geïnjecteerd, en 80% van de investering wordt gefinancierd met vreemd vermogen. Deze twee elementen maken het project financieel minder rendabel en worden meegenomen in de becijfering van de subsidie. Dus hoe hoger het percentage injectie, en hoe hoger het aandeel eigen vermogen, hoe hoger de subsidie moet zijn.

  Een coöperatie die zonnepanelen wil plaatsen, past echter in geen van beide categorieën. Het gaat over collectieve installaties waar alles geïnjecteerd moet worden, anders kunnen de deelnemers niet bediend worden van stroom. Bovendien gebeurt de financiering bijna uitsluitend met eigen vermogen, met de spaarcenten van de coöperanten zelf dus. Dus de voor grote projecten voorziene steun, is in dit geval eigenlijk ontoereikend. Een lagere energiefactuur via zonnedelen is vandaag voor coöperatieven dus absoluut niet vanzelfsprekend, en in tegenspraak met de ambities van Tommelein, die net de burgerinitiatieven wil stimuleren.

  Er is nochtans een eenvoudige oplossing voorhanden. De rekenmodellen voor subsidies liggen klaar bij het Vlaams Energie Agentschap. Maak een berekening met de correcte uitgangspunten voor een coöperatie, zodat ook zij de passende ondersteuning krijgen. Inspiratie kan opgedaan worden bij onze noorderburen. Daar genieten coöperatieve projecten van een korting op de energietax, waardoor zonnedelen aantrekkelijker wordt.

   

  De wind is er voor iedereen, maar het gaat toch vooral de energieleveranciers voor de wind

  Als zonne-energie financieel niet zo interessant is, dan zet je toch gewoon windturbines? Dit hebben de grote spelers ook goed begrepen. Wind is een goede investering. Alles van wat je op het net plaatst geniet namelijk financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Kortom: ideaal voor collectieve projecten!

  Maar er was eens… een coöperatie die op zoek ging naar een stuk grond om een windproject te ontwikkelen. Tot zover het verhaal vandaag. In Vlaanderen zijn de geschikte locaties voor turbines schaars. Bovendien liggen deze gronden reeds jarenlang onder contract van de grote energiespelers. Ze bieden de eigenaars-landbouwers hopen geld om deze grond voor hen te reserveren. Zonder geschikte locaties, krijgen burgerinitiatieven dus geen kans.

  Steeds meer gemeentes zoals Laarne zien echter wel de zin in om ook hun bewoners te laten genieten van de opbrengsten van de wind, en reserveren daarom een deel van de omgevingsenergie voor de lokale gemeenschap via een gemeenteraadsbesluit. In de andere gemeentes is er juridisch geen draagvlak, en blijft het ook hier bij dromen.

  Naast waardevolle, maar beperkte, gemeentelijke intitiatieven ligt ook hier een oplossing klaar: leg via een decreet op dat de wind niet uitsluitend mag gekoloniseerd worden door private spelers. Ook de lokale gemeenschap moet ervan kunnen genieten, zeker nu blijkt dat naar hen gekeken wordt om de klimaatdoelstellingen te halen. Voor inspiratie hoeven we niet ver te zoeken. In Wallonië reserveerden ze via een “Cadre de référence” 50% van de wind (lees: van de projecten) voor burgerinitiatieven en lokale overheden.

  Minister Tommelein heeft het goed gezien: de coöperatieven kunnen inderdaad mee zorgen voor de hefboom richting een sociaal rechtvaardige energietransitie. Maar dan moet de investering in hernieuwbare energie voor hen even haalbaar of interessant zijn als voor particulieren of bedrijven. Anders zijn we over een paar jaar nog ter plaatste aan het trappelen en betalen we onze energie nog duurder dan vandaag.

   

  Zit jij nog met andere vragen rond energie, energiemanagement, of energie -sensibilisering en -weerstand, dan spiegel ik je graag onze antwoorden voor. Contacteer mij vrijblijvend voor meer informatie via: info@enprove.be of bel me op  +32 (0)9 330 50 55.  Meer energie gerelateerde initiatieven vind je op onze website.

   

  An Beazar – CEO Enprove 

   

   

   

  Visie: Hoe bewust sta jij voor de energiespiegel?

  Dagdagelijks komen wij bij directies van bedrijven die er van overtuigd zijn dat er nog heel wat ruimte is om hogere energie-efficiëntie te bereiken door meer sensibilisering.  Enthousiast wordt dan aangegeven dat het een logische stap zou zijn binnen het energiebeleid, de energie policy, energie strategie…. Maar even enthousiast blijven projector en lichten branden bij het verlaten van de meeting room en geven wij op de parking nog vlug voorrang aan een wagen die tot de hoogste categorie van CO2 uitstoot behoort.

  READ MORE

  Zo goedkoop mogelijk energie meten in eigen beheer – een pragmatische aanpak in 3 stappen

  Energie meten. Het gebeurt overal, minstens 1 keer per jaar zodat je je factuur kan krijgen.

  De vraag is echter of die 1-jaarlijkse meting volstaat om te detecteren of je ergens energie of water verliest. Hele grote en uitzonderlijke verliezen zullen wel opvallen, en meestal veel te laat. Verliezen van 10 à 20% van de factuur vallen minder op, en worden al snel geweten aan “die warme zomer”, of “de hogere productie”.

  Kom het maar tegen: 1 week voor de meteropname heb je een waterlek. De nieuwe meterstand lijkt nog normaal. Maar wat een verrassing staat je te wachten het jaar nadien!

  Kom hier te weten hoe je in 3 stappen tot een goede aanpak van het energiebeheer kan komen.

  READ MORE