Energieaudit

Hoe haalt u het maximum uit de Energieaudit Grote Bedrijven?

Staat de energieaudit grote bedrijven ook in uw onderneming op de agenda? Een bedrijfsmedewerker of een externe partij zal hiervoor het energieverbruik analyseren en zoeken naar mogelijke optimalisaties. De resultaten worden in een rapport gegoten en dit wordt samen met een aantal andere indicatoren via een specifieke website gerapporteerd aan de overheid. Hoe kan u ervoor zorgen dat deze inspanningen maximaal renderen?

 

Gebouwen

De rapporteringstemplate van de overheid is sterk gericht op mogelijke besparingen in gebouwen. Maar in de praktijk blijkt vaak dat investeringen aan gebouwen (nieuwe isolatie, andere ramen, zonnewering) een minder gunstige terugverdientermijn hebben. Bovendien zullen dan enkel bedrijven die eigenaar zijn van het gebouw dergelijke investeringen overwegen. Wie huurt, zal niet snel investeren in een maatregel die pas na tien jaar terugbetaald is.

 

Koelgroepen, ventilatiemachines en CV- of stoomketels

Wat vaak meer loont is om de installaties onder de loep te nemen: de koelgroepen, ventilatiemachines, CV- of stoomketels draaien vaak ongemerkt overuren.

Productiebedrijven kunnen daar hun procesinstallaties aan toevoegen. Daar vallen meestal de grootste winsten te rapen.

 

Geen verplichting tot uitvoering

Maar…. De detectie van een goede maatregel, leidt echter niet altijd tot de uitvoering ervan. In tegenstelling tot bij de Energie Beleidsovereenkomsten, verplicht de energieaudit grote ondernemingen tot op heden niet tot het uitvoeren van rendabele maatregelen. Gevolg: de energieaudits blijven te vaak dode letter.

 

Vier tips voor rendement uit audit

 Vier concrete tips om meer uit de audit te halen:

  • Breng de grootste verbruikers in kaart. Elke elektriciteitsstroom van 20.000€ per jaar zou u apart in kaart moeten hebben. Voor gas hanteren we 50.000€ per jaar.
  • Benchmark de grootste verbruikers in uw bedrijf. Bijvoorbeeld: Is het echt normaal dat uw verwarming zo veel verbruikt gezien de oppervlakte?
  • Vraag budget om minstens één maatregel uit te voeren. Kiest u voor de maatregel die het meeste geld opbrengt of die het beste staat qua PR?

Hebt u moeite om de maatregel te financieren? Er zijn intussen verschillende esco-bedrijven die kunnen financieren, zodat u enkel nog een (verlaagde) operationele kost moet dragen.

  • Zorg dat u makkelijk toegang hebt tot data over energieverbruik op kwartierbasis en ga op zoek of er een hoog sluimerverbruik is.

 

Met deze tips komt u vaak een heel eind om niet alleen op papier, maar ook op de factuur tot resultaten te komen.

Energieaudit grote ondernemingen: check deadline voor actualisatie!

De energieaudit grote ondernemingen moet 4-jaarlijks geactualiseerd worden. De vorige deadline was 1 december 2015. Intussen zijn we 4 jaar verder en moet u stappen ondernemen voor de actualisatie van uw energieaudit. Tip: u doet er goed aan om in alle geval de toetsing van de voorwaarden te doen voor uw vestigingen. Mogelijks zijn er vestigingen waarop de verplichting niet meer of net wel van toepassing is.

 

 Het ontstaan van de wetgeving rond de Audit Grote Bedrijven

De wetgeving is ontstaan uit de Europese Directieve rond Energie-efficiëntie. Die legt aan grote bedrijven (lees: geen KMO’s) op om minstens om de vier jaar een energie-audit uit te voeren, of om een ISO 50001 certificering te halen. Vlaanderen nam deze verplichting op in de Vlarem-wetgeving.

 

Welke bedrijven hebben deze auditverplichting?

Uw bedrijf voldoet aan minstens één van de volgende twee voorwaarden:

– Er zijn meer dan 250 werknemers tewerk gesteld op de site

– De omzet van het bedrijf is hoger dan vijftig miljoen euro en het jaarlijks balanstotaal is minstens 43 miljoen euro.

 

Wat met bedrijven met meerdere vestigingen?

Aangezien de Vlarem-wetgeving geënt is op ingedeelde inrichtingen, wordt de situatie voor bedrijven met meerdere vestigingen iets complexer.

Elke vestiging met minstens 250 werknemers, moet sowieso de audit laten uitvoeren. Is dat niet het geval, dan kijkt men naar omzet en balanstotaal van de site. Kan men echter geen precieze omzet of balanstotaal toekennen aan de site, dan is het de bedoeling dat men omzet en balanstotaal van de groep pro-rata verdeelt over alle vestigingen. De verdeelsleutel kan op basis van oppervlakte of aantal medewerkers. Wij raden echter een verdeelsleutel op basis van energieverbruik aan.  Zo ben je zeker dat de meest energie-intensieve bedrijven eerst worden doorgelicht.

 

Wie is vrijgesteld?

– Vestigingen met een geldig ‘EPC publieke gebouwen’.

– Vestigingen die zijn toegetreden tot de Energie Beleidsovereenkomsten (EBO).

– Vestigingen waarvoor een conform verklaard energieplan verplicht is conform Vlarem II, art. 4.9, moeten de webapplicatie invullen op basis van hun energieplan.

– Vestigingen die een energieaudit hebben laten uitvoeren in het kader van EN16001 of ISO 50001 moeten de webapplicatie invullen op basis van de resultaten van hun energiezorgsysteem.

Opgelet: Het is niet zo dat een onderneming die vrijgesteld is van het uitvoeren van de energieaudit, ook vrijgesteld is van het invullen van de webapplicatie! Dit geldt enkel voor vestigingen die zijn toegetreden tot één van de energiebeleidsovereenkomsten!