Author: Egon

Perslucht efficiëntie vragenlijst

Perslucht is voor veel organisaties nog steeds een dure energiedrager: slechts 10-15% van de verbruikte elektrische energie wordt door een persluchtcompressor omgezet in pneumatische persluchtenergie, de rest gaat immers verloren als warmte. Het loont dus absoluut om jouw persluchtverbruik en de persluchtproductie van dichtbij op te volgen! Maar hoe kan je nu concreet starten met jouw verbruik inzichtelijk te maken?

READ MORE

Energieopslag: is het voor uw bedrijf interessant om een batterij te plaatsen?

Elektrische voertuigen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Door de opkomst van de e-mobiliteit en smartphones kent de ontwikkeling van batterijen, voornamelijk lithium-ion, een stroomversnelling. Deze ontwikkeling heeft een positief effect op de batterij-eigenschappen: verhoging van de efficiëntie, energiedichtheid en levensduur, betere veiligheidsaspecten en verlaging van de kostprijs. Hierdoor komt er ook interesse om dergelijke batterijen te gebruiken voor stationaire energieopslag. Een positieve evolutie, want of u wel of niet gelooft in batterijen, het staat vast dat een duurzamere energievoorziening enkel mogelijk is indien hernieuwbare energie kan opgeslagen worden.

 

READ MORE

Geef ons de energie om de klimaatdoelstellingen te halen

In de Wetstraat is naar aanleiding van het debat rond de fors verminderde energieheffing (DM 27/9) de euro gevallen: als Vlaanderen op hetzelfde elan doorgaat, worden de klimaatdoelstellingen niet gehaald tegen 2020. Minister Tommelein maakte een plan op, maar hierover rezen kritische stemmen (DM 27/9). Los van de cijfers, moeten we tot actie overgaan. Wie gaat voor verandering zorgen? Als het van de minister afhangt, is er een belangrijke rol weggelegd de burger. Hij is gestart met het aanwakkeren van de “sense of urgency”, zo verklaarde hij vorige week nog aan de Tijd. Al zijn er veel burgers die helemaal niet meer wakker geschud hoeven te worden wanneer het over het klimaat gaat. Er bestaan vandaag verschillende burgercoöperaties die dromen van het oogsten van de omgevingsenergie voor eigen gebruik. Maar tussen droom en daad… staan in dit geval niet zo zeer praktische bezwaren, maar wel een gebrekkig regelgevend kader.

 

De zon is er voor iedereen, maar de coöperaties blijven in de schaduw

Zonne- en windenergie worden gesubsidieerd via groenestroomcertificaten. Zo kunnen deze projecten concurreren met de fossiele en nucleaire energie (die, moet het nog gezegd, nog steeds tot 3 keer meer geld ontvangen). De wetgever legde daartoe twee categorieën van fotovoltaïsche zonnepanelen vast. Er zijn enerzijds de kleine residentiële installaties, die geen subsidies meer krijgen aangezien ze verondersteld worden geen stroom aan het net te verkopen. Anderzijds heb je de grotere projecten die dat wel doen en grotendeels gefinancierd worden met geld van externe investeerders. Het uitgangspunt van de overheid hierbij is: 35% van de opgewekte stroom wordt op het net geïnjecteerd, en 80% van de investering wordt gefinancierd met vreemd vermogen. Deze twee elementen maken het project financieel minder rendabel en worden meegenomen in de becijfering van de subsidie. Dus hoe hoger het percentage injectie, en hoe hoger het aandeel eigen vermogen, hoe hoger de subsidie moet zijn.

Een coöperatie die zonnepanelen wil plaatsen, past echter in geen van beide categorieën. Het gaat over collectieve installaties waar alles geïnjecteerd moet worden, anders kunnen de deelnemers niet bediend worden van stroom. Bovendien gebeurt de financiering bijna uitsluitend met eigen vermogen, met de spaarcenten van de coöperanten zelf dus. Dus de voor grote projecten voorziene steun, is in dit geval eigenlijk ontoereikend. Een lagere energiefactuur via zonnedelen is vandaag voor coöperatieven dus absoluut niet vanzelfsprekend, en in tegenspraak met de ambities van Tommelein, die net de burgerinitiatieven wil stimuleren.

Er is nochtans een eenvoudige oplossing voorhanden. De rekenmodellen voor subsidies liggen klaar bij het Vlaams Energie Agentschap. Maak een berekening met de correcte uitgangspunten voor een coöperatie, zodat ook zij de passende ondersteuning krijgen. Inspiratie kan opgedaan worden bij onze noorderburen. Daar genieten coöperatieve projecten van een korting op de energietax, waardoor zonnedelen aantrekkelijker wordt.

 

De wind is er voor iedereen, maar het gaat toch vooral de energieleveranciers voor de wind

Als zonne-energie financieel niet zo interessant is, dan zet je toch gewoon windturbines? Dit hebben de grote spelers ook goed begrepen. Wind is een goede investering. Alles van wat je op het net plaatst geniet namelijk financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Kortom: ideaal voor collectieve projecten!

Maar er was eens… een coöperatie die op zoek ging naar een stuk grond om een windproject te ontwikkelen. Tot zover het verhaal vandaag. In Vlaanderen zijn de geschikte locaties voor turbines schaars. Bovendien liggen deze gronden reeds jarenlang onder contract van de grote energiespelers. Ze bieden de eigenaars-landbouwers hopen geld om deze grond voor hen te reserveren. Zonder geschikte locaties, krijgen burgerinitiatieven dus geen kans.

Steeds meer gemeentes zoals Laarne zien echter wel de zin in om ook hun bewoners te laten genieten van de opbrengsten van de wind, en reserveren daarom een deel van de omgevingsenergie voor de lokale gemeenschap via een gemeenteraadsbesluit. In de andere gemeentes is er juridisch geen draagvlak, en blijft het ook hier bij dromen.

Naast waardevolle, maar beperkte, gemeentelijke intitiatieven ligt ook hier een oplossing klaar: leg via een decreet op dat de wind niet uitsluitend mag gekoloniseerd worden door private spelers. Ook de lokale gemeenschap moet ervan kunnen genieten, zeker nu blijkt dat naar hen gekeken wordt om de klimaatdoelstellingen te halen. Voor inspiratie hoeven we niet ver te zoeken. In Wallonië reserveerden ze via een “Cadre de référence” 50% van de wind (lees: van de projecten) voor burgerinitiatieven en lokale overheden.

Minister Tommelein heeft het goed gezien: de coöperatieven kunnen inderdaad mee zorgen voor de hefboom richting een sociaal rechtvaardige energietransitie. Maar dan moet de investering in hernieuwbare energie voor hen even haalbaar of interessant zijn als voor particulieren of bedrijven. Anders zijn we over een paar jaar nog ter plaatste aan het trappelen en betalen we onze energie nog duurder dan vandaag.

 

Zit jij nog met andere vragen rond energie, energiemanagement, of energie -sensibilisering en -weerstand, dan spiegel ik je graag onze antwoorden voor. Contacteer mij vrijblijvend voor meer informatie via: info@enprove.be of bel me op  +32 (0)9 330 50 55.  Meer energie gerelateerde initiatieven vind je op onze website.

 

An Beazar – CEO Enprove 

 

 

 

Visie: Hoe bewust sta jij voor de energiespiegel?

Dagdagelijks komen wij bij directies van bedrijven die er van overtuigd zijn dat er nog heel wat ruimte is om hogere energie-efficiëntie te bereiken door meer sensibilisering.  Enthousiast wordt dan aangegeven dat het een logische stap zou zijn binnen het energiebeleid, de energie policy, energie strategie…. Maar even enthousiast blijven projector en lichten branden bij het verlaten van de meeting room en geven wij op de parking nog vlug voorrang aan een wagen die tot de hoogste categorie van CO2 uitstoot behoort.

READ MORE

Zo goedkoop mogelijk energie meten in eigen beheer – een pragmatische aanpak in 3 stappen

Energie meten. Het gebeurt overal, minstens 1 keer per jaar zodat je je factuur kan krijgen.

De vraag is echter of die 1-jaarlijkse meting volstaat om te detecteren of je ergens energie of water verliest. Hele grote en uitzonderlijke verliezen zullen wel opvallen, en meestal veel te laat. Verliezen van 10 à 20% van de factuur vallen minder op, en worden al snel geweten aan “die warme zomer”, of “de hogere productie”.

Kom het maar tegen: 1 week voor de meteropname heb je een waterlek. De nieuwe meterstand lijkt nog normaal. Maar wat een verrassing staat je te wachten het jaar nadien!

Kom hier te weten hoe je in 3 stappen tot een goede aanpak van het energiebeheer kan komen.

READ MORE

Starten met meten – the lowbudget way

Energieverbruik opvolgen betekent geld besparen. Dat hoeven we je niet meer uit te leggen. Maar hoe je dat concreet doet, is een ander paar mouwen. Daar loert ‘Energy Management software’ om het hoekje, software zoals onze Enelyzer die speciaal ontwikkeld is om snel energielekken te vinden. Want menig energiemanager droomt niet alleen van een systeem dat een waarschuwing geeft bij een verlaagde efficiëntie, maar ook van een tool waarmee besparingen in kaart gebracht kunnen worden.

READ MORE

Met een minimum aan energie, maximum inzicht in je energieverbruiken

Onderwerpen als energiemanagement, energiebesparing en energie-efficientie nemen stilaan een belangrijke rol in het (duurzame) beleid van elke organisatie. Ook vanuit de wetgeving worden steeds strengere normen inzake energiemanagement geïntroduceerd. Hierdoor groeit de noodzaak naar correcte actuele data en inzichten in het gas en elektriciteit verbruik van een organisatie, gebouwen of installaties. Een software tool om eenvoudig energieverbruik te meten en op te volgen is hierin een eerste stap. Maar veel bedrijven weten niet waar te beginnen, energie data staat immers niet altijd kant en klaar… Bovendien er is de vrees dat er heel wat investeringen in hardware en meetapparatuur nodig zijn. Niets is minder waar.

READ MORE

Workshop: Energiemanagement volgens ISO 50001

DATUM & LOCATIE:

Donderdag 9 november, Regio Gent

 

Sinds de publicatie van de energienorm in 2011 vinden meer en meer organisaties de weg naar een gestructureerd energiemanagement volgens ISO 50001. Nu ook de energiebeleidsovereenkomst van de Vlaamse overheid de toegetreden bedrijven oplegt om maatregelen voor energiebeheer te implementeren neemt de interesse alleen maar toe.

 

In deze ééndaagse opleiding krijg je een inzicht in alle vereisten van de norm en krijg je praktische tips waarmee jij zelf aan de slag kunt om ISO 50001 in jouw organisatie in te voeren.

 

 

Prijs voor deze opleiding van een volledige dag is 495€

Download het volledige programma hier.

 

Schrijf je snel in via audrey.geenens@enprove.be of op het nummer +32 (0)484/27 02 47 want de plaatsen zijn beperkt!

 

Wij kijken er alvast naar uit je te mogen verwelkomen,
Audrey Geenens – Enprove

Workshop: Energiebeheermaatregelen voor EBO-bedrijven

Heel wat bedrijven hebben ondertussen een overeenkomst ondertekend met de Vlaamse Overheid op het vlak van energiebeleid. Deze EBO-bedrijven zijn een engagement aangegaan om bij te dragen aan de realisatie van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.
Daarom organiseert Enprove een workshop om antwoord te bieden op vragen als:
  • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de energiecoördinator?-
  • Hoe stel ik een goede energiebeleidsverklaring op?
  • Hoe sensibiliseer ik medewerkers?
  • -…

READ MORE

5 redenen om een EMS te installeren

Onderwerpen als energiebesparingenergiemanagement en energie-efficientieverbetering nemen stilaan een belangrijke rol in het (duurzame) beleid van een organisatie. Ook vanuit de wetgeving worden steeds strengere normen inzake energiemanagement geïntroduceerd. Voor meer inzicht en het structureel beheren van uw energiestromen is daarom een goed en eenvoudig te bedienen Energie Management Systeem (EMS) onontbeerlijk geworden. READ MORE